Scroll to top
Partner grada budućnosti
Share
Cervic logo partner

Gradeko & Cervic Environment

Kataloška ponuda
Cervic Environment

Cervic Environment, španjolski proizvođač urbane opreme prisutan u 25 zemalja svijeta čija se ponuda bazira na visokokvalitetnim vanjskim i unutarnjim koševima za otpatke sa posebnim naglaskom na odvajanje otpada primjereno ekskluzivnim prostorima.

Klikom na pdf. u nastavku na jednome mjestu možete provjeriti našu cjelokupnu katalošku ponudu Cervic Environment.

Napravimo zajedno nešto izvanredno.

Za sve upite stojimo
na raspolaganju.