Scroll to top
Partner grada budućnosti
Share

#visokistandardi
#kontinuiranirazvoj
#dugatradicija

  

Zahvaljujući visokim postavljenim standardima poslovanja, njegujemo dugogodišnju uspješnu suradnju kako sa dobavljačima tako i sa kupcima.

Gradeko d.o.o kontinuiranim dopunama programa novim proizvodima i zastupstvima širimo asortiman proizvoda i usluga. Za svu opremu nudimo servis i originalne rezervne dijelove.